Wersje językowe
Waluty
Newsletter
Zapisz się na newsletter i odbierz kupon -10% zniżki na zakupy
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO one&only clothes and accessories

I.    INFORMACJE

Sklep Internetowy one&only clothes and accessories działający pod adresem www.oneonly.pl , prowadzony jest przez: Annę Surmak, adres: ul. Odkryta 1/179, 03-140 Warszawa, NIP: 118 137 34 31, REGON: 362 17 10 08.

 

II.    DEFINICJE

Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

1.    one&only clothes and accessories- Anna Surmak, adres: ul. Odkryta 1/179, 03-140 Warszawa, NIP: 118 137 34 31, REGON: 362 17 10 08. .

2.    Sklep Internetowy – zorganizowana platforma informatyczna do prezentacji i sprzedaży Towarów prowadzona przez one&only clothes and accessories, poprzez stronę internetową www.oneonly.pl.

3.    Klient – podmiot, w tym konsument, nabywający Towary za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

4.    Towar – produkt prezentowany jako przeznaczony do sprzedaży w Sklepie Internetowym.

5.    Regulamin – niniejszy Regulamin.

6.    Zamówienie – oferta, nabycia konkretnie oznaczonego Towaru za cenę uwidocznioną w Sklepie Internetowym, kierowana przez Klienta do one&only clothes and accessories, zgodnie z Regulaminem.

7.    Konto Klienta – dane osobowe Klienta wraz z danymi o dotychczasowych transakcjach, stanie realizacji aktualnie złożonego zamówienia, zapisane w systemie informatycznym one&only clothes and accessories, do którego dostęp chroniony jest loginem oraz hasłem stworzonym przez Klienta podczas rejestracji.

 

III.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    one&only clothes and accessories, za pośrednictwem Sklepu Internetowego prezentuje oznaczone Towary wraz z ceną jednostkową każdego z nich.

2.    Informacje o Towarach przeznaczonych do sprzedaży umieszczone w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego, lecz cennik oraz zaproszenie do złożenia przez Konsumenta Zamówienia zgodnie z ceną jednostkową Towaru i warunkami Regulaminu.

3.    Sprzedaż i dostawa Towarów poprzez Sklep Internetowy obejmuje wyłącznie teren Rzeczypospolitej Polskiej.

4.    Warunkiem korzystania ze Sklepu Internetowego jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu.

5.   one&only clothes and accessories otrzymując Zamówienie działa w zaufaniu, iż:

a. Klient ma wymaganą zdolność do czynności prawnej, którą dokonuje;

b. dane i informacje, które Klient podaje Esotiq są zgodne z prawdą;

c. Klient zapoznał się i zaakceptował niniejszy Regulamin

6.    Klienci mogą kontaktować się ze Sklepem Internetowym pod adresem e-mail: biuro@oneonly.pl

 

IV.    TOWARY

1.    Każdy Towar prezentowany za pośrednictwem Sklepu Internetowego do sprzedaży, zawiera przykładową fotografię charakterystyczną dla jego rodzaju oraz, we właściwej zakładce, informacje o jego właściwościach tj.: kolory i materiały z jakich został wykonany, rozmiary, konkretną sygnaturę Towaru.

2.    Każdy Towar prezentowany do sprzedaży w ramach Sklepu Internetowego stanowi własność one&only clothes and accessories, jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, oraz dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3.    Towary prezentowane na fotografiach w Sklepie Internetowym są przykładem Towaru rodzajowo tożsamego i są przedstawione w sposób najbliższy ich faktycznemu wyglądowi. Zdjęcia oddają możliwie najdokładniej kolory i wygląd Towarów. Ze względu na indywidualne ustawienia lub parametry monitora użytkownika mogą zaistnieć niewielkie różnice między zdjęciem a faktycznym kolorem Towaru.

 

V.    PRZYJMOWANIE  I  SKŁADANIE  ZAMÓWIEŃ

1.    Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu wyłącznie poprzez stronę Internetową www.esotiq.com.

2.    Dokonanie zakupu w Sklepie Internetowym nie wymaga założenia Konta Klienta, natomiast wymagane jest podanie podstawowych danych, umożliwiających kontakt i wysyłkę Towaru.

3.    Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym wymaga przejścia przez poszczególne jego etapy. Klient chcąc złożyć Zamówienie, wybiera spośród dostępnych Towarów jego rodzaj, model, kolorystykę, rozmiar, ilość, za cenę wskazaną na Stronie Internetowej. Wybór następuje poprzez okna dialogowe na stronie Sklepu Internetowego, zgodnie z ich funkcjonalnością w tym poprzez kliknięcie ikonki „dodaj do koszyka”. Klient wybiera również sposób płatności. Po dokonaniu wyboru Towaru, podaniu wymaganych danych oraz sposobu płatności Klient poprzez naciśnięcie

„POTWIERDŹ ZAKUP” wysyła Zamówienie do one&only clothes and accesories. Wysłanie poprawnie wypełnionego Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem one&only clothes and accessories oferty kupna wybranego Towaru zgodnie z cennikiem one&only clothes and accessories oraz pokrycia kosztów jego dostarczenia.

4.    Klient po złożeniu one&only clothes and accessories Zamówienia, otrzyma, za pośrednictwem poczty e-mail na podany przez siebie adres, informację zwrotną, zawierającą przyjęcie Zamówienia ze wskazaniem ilości, rodzaju i wartości Zamówienia oraz unikalny numer Zamówienia. Otrzymany przez Klienta e-mail jest również potwierdzeniem, że oferta nabycia Towaru została złożona prawidłowo, dotarła do Sklepu Internetowego one&only clothes and accessories i zgodnie z Regulaminem została przyjęta, a zatem doszło do zawarcia umowy sprzedaży. Informacja o przyjęciu oferty przez one&only clothes and accessories będzie zawierała potwierdzenie zawarcia umowy, w tym oznaczenie sprzedawcy z jego adresem, datę sprzedaży, określenie Towaru jego ilości, ceny i kosztów dostawy.

5.    Na każdym etapie składania Zamówienia, do chwili jego wysłania, można je anulować.

6.    Koniecznym warunkiem realizacji umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest podanie prawidłowego podmiotu zamawiającego, adresu do dostarczenia Towaru, numeru telefonu oraz adresu e-mail. W przypadku wadliwych danych, sklep one&only clothes and accessories zastrzega sobie prawo do kontaktu z Klientem.

7.    Cenniki Towarów na stronie Sklepu Internetowego mają charakter zmienny. Wiążąca dla Klienta oraz  jest cena Towaru zgodna z cennikiem z chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

8.    Maksymalna wartość Towarów objętych jednym Zamówieniem płatnym za pobraniem nie może wynosić więcej niż 3000 złotych (trzy tysiące złotych)

 

VI.    CENY  TOWARÓW  I  KOSZTY  DOSTAWY

1.    Cena przy każdym Towarze prezentowanym w Sklepie Internetowym podawana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT, lecz nie zawiera kosztów dostawy.

2.    Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia wraz z kosztami dostawy, przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy płatności.

3.    Wprowadzone zmiany cen Towarów w Sklepie Internetowym, nie będą wpływać na złożone już przez Klienta i zaakceptowane przez one&only clothes and accessories Zamówienie.

4.    Promocje w Sklepie one&only clothes and accessories nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

 

VII.    FORMY PŁATNOŚCI

Klient Sklepu Internetowego może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

1.    PRZELEW ZWYKŁY: wybór tej formy płatności pozwala na realizację zapłaty w dowolnym terminie, nie przekraczającym 7 dni od daty złożenia zamówienia. Realizacja zamówienia odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie firmowym Sklepu.

 

Numer konta: 92 1050 1054 1000 0092 1517 5309

Bank: ING Bank Śląski

Dane do przelewu:

Anna Surmak

ul. Odkryta 1/179

03-140 Warszawa

Tytuł przelewu: numer zamówienia + imię i nazwisko osoby zamawiającej

 

2.    PŁATNOŚĆ PRZY ODBIORZE: opłata za Towar dokonywana jest przy odbiorze przesyłki - płatność w formie gotówki przekazywana jest za pokwitowaniem kurierowi.

3.    Klient nie ma możliwości łączenia różnych form płatności w jednym Zamówieniu.

4.    Zamówienie będzie wadliwie złożone i Umowa sprzedaży nie dochodzi do skutku, w każdym przypadku gdy:

a.    Klient wybrał płatność przelewem, a  należność nie wpłynęła na konto Esotiq w terminie 7 dni od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia;

b.    Klient wybrał płatność przy odbiorze i nie uiścił należności kurierowi przy odbiorze;

c.    Klient podał nieprawdziwe dane teleadresowe uniemożliwiające prawidłową realizację świadczeń.

3. Karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

4.Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

VIII.    CZAS  REALIZACJI  ZAMÓWIENIA  I  DOSTAWA

1.    Wszystkie zaakceptowane Zamówienia dostarczane są do Klienta przez pocztę polską lub paczkomaty inpost.

2.    Przy każdym Towarze, zgodnie z funkcjonalnością Sklepu Internetowego, podany jest maksymalny czas realizacji zamówienia przez Sklep Internetowy, przy czym podany czas obejmuje dni od poniedziałku do piątku. Czas realizacji zamówienia różni się w zależności od wybranego sposobu płatności. Bieg terminu realizacji Zamówienia rozpoczyna się:

a.    w wypadku wyboru formy płatności PRZY ODBIORZE - w momencie wysłania wiadomości e-mail, o której mowa w rozdziale V, pkt. 4 Regulaminu;

b.    w wypadku wyboru formy płatności PRZELEWEM ZWYKŁYM - w momencie zaksięgowania wpłaty za Zamówienie na koncie one&only clothes and accessories.

3.    Do czasu realizacji zamówienia przez Sklep Internetowy należy doliczyć 1 dzień na doręczenie Towaru.

4.    Wszyscy klienci będą informowani przy pomocy wiadomości e-mail  o aktualnym stanie realizacji  zamówienia. Dodatkowo Klienci posiadający Konto Klienta, informacje o zamówieniu znajdą w zakładce MOJE KONTO-Twoje zamówienia na stronie www.oneonly.pl.

5.    Domyślnie za adres dostawy przyjmuje się adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji w sklepie.

6.    W przypadku otrzymania przez Klienta Towaru w uszkodzonym opakowaniu, zaleca się opisać ten fakt przy odbiorze przesyłki od kuriera i zgłosić go pracownikowi one&only clothes and accessories za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@oneonly.pl.

7.    W przypadku nieprzewidzianych sytuacji one&only clothes and accessories będzie informował Klienta o problemie i sposobie jego rozwiązania na adres mailowy podany w Zamówieniu.

8. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia to 2 dni robocze od daty zaksięgowania płatności na koncie one&only clothes and accessories.

 

IX.    REKLAMACJA

1.  one&only clothes and accessories odpowiada za wady fizyczne i prawne Towarów, zgodnie z obwiązującymi przepisami w tym Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121) oraz Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014r., poz. 827).

2.   W szczególności one&only clothes and accessories odpowiada za wady fizyczne Towaru, istniejące w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikające z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze w tej samej chwili, polegające na niezgodności Towaru z umową.

3.   Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

4.   Klient składając reklamację ma możliwość skorzystania z formularza reklamacyjnego.

5.   W przypadku Reklamacji one&only clothes and accessories zaleca odesłanie Towaru w oryginalnym opakowaniu, z dołączonym opisem reklamacji.

6.   Sklep one&only clothes and accessories rozpatrzy reklamacje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

7.   W przypadku uznania reklamacji, towar wadliwy zostanie, stosownie do woli Konsumenta, naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru) lub wymagało by to nadmiernych kosztów, wówczas one&only clothes and accessories w uzgodnieniu z Klientem, zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru lub obniży cenę albo też, za zgodą Klienta, zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie one&only clothes and accessories towary do wyboru.

8.   Jeżeli sprzedaż dokonywana jest na rzecz Klienta w ramach transakcji nieodpowiadającej definicji sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu ustaw określonych w ust. 1 powyżej, reklamacja rozpatrywana jest zgodnie z odpowiednimi postanowieniami Kodeksu Cywilnego. W takim wypadku szczególne postanowienia dotyczące ochrony konsumentów nie mają zastosowania.

9.   Pytania oraz powiadomienia dotyczące reklamacji prosimy kierować na adres email: biuro@oneonly.pl

10.   Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną (np. problemy z rejestracją konta) prosimy zgłaszać na adres biuro@oneonly.pl

 

 

X.    WYMIANA

1.    one&only clothes and accessories umożliwia Klientom wymianę zakupionego Towaru, jeżeli Klient po otrzymaniu towaru zgodnego ze złożonym przez niego zamówieniem i odpowiadającego treści zawartej umowy (towar pełnowartościowy) stwierdzi, iż Towar nie odpowiada Klientowi. W takiej sytuacji Klient ma prawo wymienić zakupiony Towar na inny.

2.    Zgłoszenie chęci wymiany Towaru następuje poprzez oświadczenie wysłane pisemnie na adres one&only clothes and accessories lub mailowo na adres biuro@oneonly.pl. W takiej sytuacji one&only clothes and accessories niezwłocznie odpowie na zgłoszenie i wskaże na możliwość wymiany Towaru oraz Strony ustalą sposób zwrotu lub dopłaty różnicy w cenie Towaru.

3.    Koszt odesłania Towaru do Sklepu Internetowego ponosi Klient.

4.    Prawo wymiany dotyczy tylko Towaru lub Towarów będących w niezmienionym stanie.

5.    Pytania oraz powiadomienia dotyczące wymiany prosimy kierować na adres email: biuro@oneonly.pl

 

 

XI.    ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.   Zgodnie z art. 27. Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014r., poz. 827), Klient będący konsumentem zawierający umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania Towaru i niezwłocznie zwrócić kupiony Towar będący w niezmienionym stanie. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać one&only clothes and accessories na adres biuro@oneonly.pl

2.   Klient chcący odstąpić od umowy ma prawo skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3.   W przypadku odstąpienia od umowy Klient nie ponosi kosztów, za wyjątkiem kosztów odesłania Towaru do Sklepu Internetowego.

4.   Klient obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy, odesłać Towar, najlepiej wraz z kopią oświadczenia o odstąpieniu, na adres Anna Surmak, 03-140 Warszawa, ul. Odkryta 1/179.

5.   Przekroczenie 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy będzie podstawą nieuwzględnienia odstąpienia od umowy.

6.   Zwrot ceny, jeżeli została uiszczona, nastąpi niezwłocznie zgodnie ze sposobem płatności wybranym podczas składania Zamówienia.

7.   Zwrot towaru zakupionego w Sklepie Internetowym bezpośrednio do punktu one&only clothes and accessories nie jest możliwy. Wszelkie przesyłki należy kierować na adres podany w  pkt 4 rozdziału XI.

 

XII.    ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

1.    Sklep one&only clothes and accessories dokona niezwłocznie zwrotu należności w przypadku:

a.    anulowania Zamówienia lub części Zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednio całość lub część wartości Zamówienia) opłaconego z góry przed jego realizacją;

b.    zwrotu produktu wskutek odstąpienia od umowy.

c.    uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy i braku dalszych ustaleń.

2.    Zwrot należności nastąpi na rachunek bankowy Klienta, za pomocą których Klient dokonał zapłaty z góry za zamówienie, lub przekazem pocztowym.

3.W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

 

XIII.    DANE  OSOBOWE

1.    Składając Zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie klientów one&only clothes and accessories oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta.

2.    Klienci sklepu one&only clothes and accessories oraz pozostali użytkownicy strony internetowej www.oneonly.pl mają możliwość, dobrowolnie, wyrażenia zgody na otrzymywanie od Sklepu one@only clothes and accessories, informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z ze zm.).

3.    Dane osobowe, pozyskiwane za pośrednictwem strony www.oneonly.pl, są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Administratorem danych osobowych jest  one&only clothes and accessories. Klienci  dysponują prawem do wglądu i wnoszenia poprawek do swoich danych osobowych oraz ich usunięcia. Dane będą służyły celom zgodnie z udzieloną przez Klienta zgodą tj. do realizacji zamówienia a w przypadku zgody na otrzymywanie informacji handlowej, do przesyłania takiej informacji.

 

 

XIV.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a one@only clothes and accessories w języku polskim i podlega prawu polskiemu.

2.    Do korzystania z usług Sklepu Klient we własnym zakresie obowiązany jest uzyskać możliwość dostępu do sieci Internet oraz korzystania z urządzeń i wraz z oprogramowaniem koniecznym dla wyświetlania stron www.

3.    Regulamin niniejszy nie ogranicza praw przyznanych konsumentom przez obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej ustawodawstwo.

4.    Wszystkie prawa do zdjęć oraz materiałów video zamieszczonych na stronie www.oneonly.pl przysługują one@only clothes and accessories. Zabrania się wykorzystania ich na jakimkolwiek polu eksploatacji.

5.    Regulamin obowiązuje od dnia 1.06.2016

 

 

Formularz odstąpienia od umowy:

 

Miejscowość, data

Imię, nazwisko,

adres

nr telefonu konsumenta

Anna Surmak

Ul. odkryta 1/179

03-140 Warszawa

 

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

 

 

Oświadczam, iż na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach

konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) odstępuję od umowy sprzedaży następujących

rzeczy:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

zawartej dnia ...............

Proszę o zwrot ceny towaru na konto …………………………………………………..………….

w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma.

Jednocześnie informuję, iż zakupiony towar zostanie zwrócony na warunkach określonych w

umowie w ciągu 14 dni.

 

 

Czytelny podpis

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl